STAVÍME PRO VÁS

KVALITNĚ, PEČLIVĚ A EFEKTIVNĚ.
A KDYŽ STAVÍME, TAK U TOHO MYSLÍME.

STAVBY A EXTERIÉRY

Ať už chcete stavět nebo rekonstruovat, znáte svůj cíl. Je zřejmé, že si uvědomujete, čeho chcete dosáhnout a jakou kvalitu provedení očekáváte. Jistě si také uvědomujete, že celkový výsledek záleží na tom, jak Váš cíl zformulujete do zadání a jak Vaše zadání pochopí stavebník. Jistě také budete souhlasit, že výsledná kvalita díla záleží na zkušenosti jednotlivých řemeslníků a na použitých postupech a materiálech a že průběh realizace záleží na způsobu řízení prací a provázání jednotlivých profesí.
Vnímáme to stejně jako Vy, a to znamená, že nás vyhledávají zákazníci, kteří oceňují naši roli jediného generálního dodavatele. V roli generálního dodavatele máme celý proces realizace pod přímou kontrolou a Vy tak získáte jistotu, kdo je za celou stavbu zodpovědný. S konkrétní kontaktní osobou domluvíte Vaše představy a ta zajistí plnění Vašeho očekávání během všech fází realizace stavby či rekonstrukce. Přínosy našeho přístupu si můžete představit, jako když všechny odborné profese táhnou za jeden provaz s cílem nejen dokončit své konkrétní řemeslo, ale také přispět k naplnění Vašeho očekávání celkového kvalitního výsledku stavby.

Tento odpovědný, léty prověřený přístup používáme při jakémkoli typu stavby, kterou budeme pro Vás realizovat. Ať už se jedná o komplexní stavby nových rodinných domů, bytových domů nebo průmyslových objektů, či rekonstrukce těchto objektů nebo jejich dílčí opravy a vylepšení.

Pro naše zákazníky realizujeme:

Stavby

  • výstavba rodinných domů

Rekonstrukce

  • rekonstrukce rodinných domů
  • rekonstrukce bytových domů
  • rekonstrukce průmyslových objektů
  • rekonstrukce střech
  • rekonstrukce obálky budov

Úpravy objektů

  • zateplení fasád
  • izolace

Dokumentace a legislativa

  • stavební povolení

Pro jednotlivé realizace dodáváme veškeré potřebné odborné i pomocné profese, jako jsou: fasádník, zedník, klempíř, tesař, pokrývač, hromosvodář, lešenář.